page_banner

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ

  • ພືດທໍາຄວາມສະອາດເມັດພືດແລະຖົ່ວ

    ພືດທໍາຄວາມສະອາດເມັດພືດແລະຖົ່ວ

    SYNMEC ສະເໜີໃຫ້ໂຮງງານທຳຄວາມສະອາດເມັດພືດ/ຖົ່ວ ແລະໂຮງງານປຸງແຕ່ງເມັດພືດທີ່ອອກແບບຕາມໃຈມັກ ສຳລັບການຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຜົນຜະລິດສູງໃນການປຸງແຕ່ງເມັດພືດຕ່າງໆ.ການຕິດຕັ້ງໃນສະຖານທີ່ແລະກອງປະຊຸມການຝຶກອົບຮົມດ້ານຫນ້າແມ່ນມີຢູ່.ທີມງານວິສະວະກໍາຂອງພວກເຮົາມີປະສົບການຫຼາຍແລະສາຍການປຸງແຕ່ງແກ່ນ SYNMEC ໃນປັດຈຸບັນປະຕິບັດຢູ່ໃນເກືອບສີ່ທະວີບ.